Slovenske Konjice

Slovenske Konjice

Opština Slovenske Konjice ima površinu od 98 km2 i u njoj živi 14.442 stanovnika.

Predstavlja središte Dravinjske doline i okružena je Bočom, Ptujskom gorom, Haloškim goricama i Dravskim poljem. Opština Slovenske Konjice važi za grad cveća i vina, pošto u njoj postoji oko 400 hektara vinograda. Od svih sorti najviše ima plave frankinje.

Grad je odlikovan sa devet priznanja najlepšeg izletničkog grada i sa zlatnom medaljom evropskog takmičenja ENTENTE FLORALE.

Internet stranica opštine 

TIC Slovenske Konjice
Stari trg 27
3210 Slovenske Konjice

KONTAKT
T:
+386 (0)3 759 31 10
F:
+386 (0)3 759 31 11
E:
I: