Laško

Laško

Mesto Laško je geografski, upravni, kulturni i privredni centar opštine Laško. Nalazi se na nadmorskoj visini od 228 m, po površini 198 km2 i ima 13.705 stanovnika.

Kao trg Laško se prvi put pominje 1227. godine, a gradska prava je dobilo 1927. godine. Kroz njega teče reka Savinja koja ga deli na levu i desnu obalu. Staro gradsko jezgro smešteno je ispod padina Huma. Sve novije zgrade se zbog geografske razuđenosti stepenasto penju po padini. Laško predstavlja privredno-banjski centar donjeg Posavinja. Tu se nalazi banja Thermana d.d. koja je trenutno nosilac turizma u opštini.

Internet stranica opštine

TIC Laško
Valvasorjev trg 1
3270 Laško

KONTAKT
T:
+386 (0)3 733 89 50
F:
+386 (0)3 733 89 40
E:
I: