Ribolov

Ribolov

Ribolov je u Deželi Celjskoj vrlo raširen sport koji je omogućen skoro na svim jezerima, a i na nekim rekama, kao što je reka Savinja u Celju.

Različiti oblici ribolova (noćni, dnevni, ispust…) na raspolaganju su na Šmartinskom jezeru kod Celja, ribnjacima Preserje i u Braslovškom jezeru, ribnjacima antropogenog porekla u Dobrni, potok Gračnica i ribjacima na Marofu u Laškom, reka Sotla s Mestinjščicom i ribnjak u Vonarju u Podčetrteku. Turistički ribnjak Druškovič nudi sportski ribolov, a takođe i ribnjak Žabnik u Rogatecu, u Slov. Konjicama ribnjak je moguć na ribnjaku Jernejček, Šentjur pruža mogućnost ribolova na Slivniškom jezeru i na reci Voglajni. U Zrečama na raspolaganju je Zreško jezero i ribnjak Stranice, kao i ribnjak Steska u Žalcu.