Romarske poti

Romarske poti

Dežela Celjska posejana je crkvicama i kapelama koje se nalaze praktično na svakom brdašcetu i u svakom mestu. Mnoge od njih su i pokloničke i do njih vode uređeni poklonički putevi ili su organizovani samo poklonički sabori (Celje, Laško, Štore).

Na hodočašće možete krenuti pokloničkim putevima u Kozjem (Marijin poklonički put, Emin poklonički put), v Podčetrteku  (Emin poklonički put, Marijin poklonički put), u Polzeli (Gora Oljka), Rogaškoj Slatini (Marijin poklonički put), Šentjuru (Marijin poklonički put, Slomškov poklonički put), Šmarju pri Jelšama (Križev put sa crkvom Sv. Roka), Štorama (hodočašće na Svetinu), u Vranskom (put na Čretu), u Zrečams (crkva Sv. Martina) i Žalcu (bazilika Sv. Majke Božje u Petrovčama).