O projektu

O projektu

Godine 2010. Ministarstvo privrede je podsticalo razvoj destinacionih organizacija u Sloveniji konkursom za »sufinansiranje aktivnosti za izvođenje regionalnih destinacionih organizacija« na osnovu kog smo i u Savinjskom regionu dobili priliku za organizovanu i planiranu zajedničku promociju turističke ponude.

Na području 21 opštine Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Prebold, Polzela, Rogaška Slatina, Rogatec,Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec) turistička ponuda se objedinjuje pod nazivom destinacije DEŽELA CELJSKA, a menadžment destinacije je poveren Zavodu za kulturna dešavanja i turizam Celeia Celje (u nastavku ZCC).
U projektu aktivno učestvuju i razvojni partneri – Razvojna agencija Savinja, Zavod za turizam, sport i kulturu Žalec, Razvojna agencija Sotla, Razvojna agencija Kozjansko, Međuopštinska kancelarija Slovenske Konjice, Razvojna agencija savinjskog regiona, kao i svi Turističko-informacioni centri i Lokalne turističke organizacije na području destinacije (TIC Celje, TIC Stari grad, STIK Laško, ZTŠK Dobrna, GIZ Podčetrtek, TIC Slovenske Konjice, LTO Zreče, Javni zavod za turizam Rog. Slatina i TIC Šentjur).

AttachmentSize
PDF icon DEŽELA CELJSKA - U duginim bojama8.08 MB