Podzemlje

Podzemlje

Karakteristične forme krasa ljubitelji podzemlja mogu da istražuju i u Deželi Celjskoj. Đavolak iznad ulaza čeka hrabre istraživače pećine Pekel da se spuste u jednu od najvećih za turiste uređenih kraških pećina u Štajerskoj.

Put, dugačak više od jednog kilometra, vodi do glavne znamenitosti, najvišeg slovenačkog podzemnog vodopada sa četiri metra vodenog pada.
Gruska jama nalazi se u srcu KozjanskoG regionalnog parka. Zovu je i Pustinjakova pećina, pošto je njen poslednji stanovnik bio pustinjak, a pećina njegova pesnička inspiracija.
Ispod previsa od peščara Lurške jame pored izvora lekovite vode uređen je manji oltar koji je deo Marijinog pokloničkog puta.
Danas su oltar i cela pećina obnovljeni i odgovarajući za različite svečanosti koje popunjavao ovaj izuzetan prirodni auditorijum.
Glija jama krije izvor reke Bistrice i manje primetne, ali izuzetne i zato zaštićene stanovnike, pećinske puža i bubu. Stariji zapisi navode da su pored ove pećine pronađene kosti pećinskog medveda.