Turistička seoska domaćinstva

Turistička seoska domaćinstva

Dežela Celjska je zbog svog turističkog karaktera prekrivena turističkim seoskim domaćinstvima, gde nude smeštaj i domaću kulinariku.

Najviše turističkih seoskih domaćinstava nalazi se u mestima Podčetrtek, Laško i Zreče. Sva ona, osim smeštaja u prirodi, nude i domaću kulinariku i različite mogućnosti aktivnog preživljavanja odmora.