Hoteli

Hoteli

Najviše hotela nalazi se u Celju (Hotel Evropa, hotel Faraon, hotel Grande superior i hotel Celjska koča) i u banjskim mestima Dobrna, Laško, Podčetrtek, Rimske toplice, Rogaška Slatina i Zreče, gde hotelski smeštaji spadaju u sklop banjskih kompleksa.

Ostala mesta sa hotelskom ponudom su i Žalec, Prebold i Šentjur. Svi hoteli su moderno i kvalitetno opremljeni i imaju tri ili četiri zvezdice. Najviše hotela nalazi se u Celju (Hotel Evropa, hotel Štorman, hotel Faraon, hotel Grande superior i hotel Celjska koča) i u banjskim mestima Dobrna, Laško, Podčetrtek, Rimske toplice, Rogaška Slatina i Zreče, gde hotelski smeštaji spadaju u sklop banjskih kompleksa. Ostala mesta sa hotelskom ponudom su i Žalec, Prebold i Šentjur. Svi hoteli su moderno i kvalitetno opremljeni i imaju tri ili četiri zvezdice.