Ekološko domaćinstvo Anton Zdolšek

pšenica, kukuruz, krompir, narandžasta i žuta šargarepa, kiseli kupus i repa, grožđe, govedo, svinje, kokoške i jaja

Ekološka kmetija Anton Zdolšek
Slatina pri Ponikvi 26
3232 Ponikva

Polzela

Šmarje pri Jelšah