Šumski i geološki nastavni put Pekel

Nastavni put vodi kroz mešovite šume i pored livada koje prekrivaju kraški svet oko pećine Pekel. Put je kružni, jer počinje i završava se ispred ulaza u pećinu Pekel. Dužina puta iznosi 2,3 km, visinska razlika je 131 m, a laganim hodom možemo je preći i videti je za 1,5 do 2 sata. Na putu se nalazi 13 sadržinskih tačaka koje su opremljene informativnim tablama.

Na nastavnom putu predstavljeni su brojni sadržaji, a posebna pažnja je posvećena odnosima u šumi i prirodi (značaj i uloga šume, životinje i ptice u šumi, život drveća i vrste drveća, obnova i nega šuma, prirodne nepogode u šumi, potkornjak…), ekologiji (umiranje šuma, odnošenje humusa, šumsko tlo, zarastanje i krčenje šume) i krasu i kraškim pojavama (vrtače, ponori, žljebovi …), pošto se nastavni put nalazi na području parka prirode Ponikovski kras. Tokom šetnje možemo zajedno sa šumarom da otkrijemo neku od brojnih tajni kojih u šumi nikada ne nedostaje.
 
U posebne zanimljivosti pored puta spadaju i krečna peć, ostaci fosila, kraško polje sa ponorima, lovačka osmatračnica, a pored izvora vode »Ločanke« možemo da utolimo žeđ i da odmorimo u hladovini hrastova i borova na odmaralištu na vrhu puta na Požerišču.
 
Nastavnim putem upravlja i održava ga Zavod za šume Slovenije zajedno sa Celjskim šumarskim društvom, a vodič »Kroz šumu i pećinu Pekel« na raspolaganju je u brvnari ispred ulaska u pećinu Pekel.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Krajevna enota Žalec
Savinjska cesta 59
3310 Žalec