Pešačenje po Žalcu i okolici

Ekološki nastavni put Reka Ložnica sa poplavnim područjem
Oblast uz reku Ložnicu jedna je od retkih, još očuvanih oblasti u Donjoj Savinjskoj dolini, koja još nije u potpunosti podvrgnuta intenzivnoj poljoprivredi. Ložnica ovde vijuga u svom prirodnom toku i povremeno plavi okolne livade. Za područje su karakteristične živice, pojasevi drveća i grmlja koji i dan danas razgraničavaju parcele. Vidljivi su i ostaci nizijskih šuma, sa velikim udelom hrasta lužnjaka. Pored reke su više ili manje prisutne vlažne livade, a nešto dalje od reke, na suvljem terenu, nalaze se i pojedinačne njive. Sela se nalaze dalje od vodotokova, nekako na granici visokih voda. Očuvanost područja doprinosi i velikoj biotskoj raznovrsnosti. Važna je pre svega raznovrsnost biljaka, životinja i tipova habitata, vezanih za vlažne livade, reku i živice.

Ekološki nastavni put Vrbje
Ekološki nastavni put vodi oko jezera i dugačak je otprilike 3 km. Put je obeležen tablama, na kojima se nalazi slika glave ćubastog gnjurca koji vodi i usmerava na celom putu. Uz put se nalaze i zanimljive informativne table na kojima su predstavljene bitne karakteristike oblasti. Put vodi kroz područje između Savinje i Struge, gde su se održali zanimljivi životni prostori, kao što su ostaci plavne šume, živice sa livadama, reka sa sprudovima i naravno ribnjak. Pomenuti životni prostori u dolini su retki ili ih uopšte više nema. Put u celini ide kroz ravnicu i bez problema je dostupan svim starosnim grupama tokom svih godišnjih doba.

TIC Žalec
Šlandrov trg 25
3310 Žalec
KONTAKT
T:
+386 (0)3 710 04 34
F:
+386 (0)3 712 12 62
E:
I: