Biciklističke staze u Zrečama i na Roglu

Biciklističke staze Zreče:

KP4 Gorenje Dužina staze : 24,7 km. Početak staze: hotel Dobrava. Tok puta: hotel Dobrava, Gračič, Zlakova, Črešnova, Gorenje, Koroška vas, Planina Planja.

KP5 Loška Gora Dužina staze : 35,4 km. Početak staze: hotel Dobrava. Tok puta: hotel Dobrava, Loška gora, Šentvid, Skomarje (944 m).

KP6  Križevec KRUŽNA STAZA. Dužina staze: 11,6 km. Početak staze: hotel Dobrava. Tok puta: hotel Dobrava, Loška gora, Zabork, Stranice, Križevec, hotel Dobrava.

KP 7 Slovenske Konjice KRUŽNA STAZA. Dužina staze: 12,8 km. Početak staze: hotel Dobrava. Tok puta: hotel Dobrava, Radana vas, Gabrovlje, Slovenske Konjice, Zlati grič, Škalce, Gračič, hotel Dobrava.

KP8 Stranice - Stenice KRUŽNA STAZA. Dužina staze: 27 km. Početak staze: hotel Dobrava. Tok puta: hotel Dobrava, Križevec, Bukovlje, Ribnjaci Stranice, Lindek, Vitanje, Loška gora, hotel Dobrava.

 

Biciklističke staze Rogla:

KP1 Šumik KRUŽNA STAZA . Dužina staze: 63 km. Početak staze: hotel Planja. Tok puta: hotel Planja, Koliba na Pesku, koliba na Klopnom vrhu, prašuma Šumik (vodopadi Mali i Veliki Šumik), prirodni rezervat Lobnica, Dom na Osankarici, hotel Planja.

KP2 Planino na Pohorju KRUŽNA STAZA. Dužina staze: 37,8 km. Početak staze: hotel Planja. Tok puta: hotel Planja, odvajanje Vitanje, Skomarje. Ovde prelazimo glavni put koji vodi prema Rogli, spustimo se do donje stanice Jurgovo i nastavljamo sa usponom prema Zg. Brvi i pored Kolibe na Pesku nazad do hotela Planja.

KP3 Skomarje KRUŽNA STAZA. Dužina staze: 27,5 km. Početak staze: hotel Planja. Tok puta: hotel Planja, odvajanje Vitanje, Skomarje, Turističko domaćinstvo Arbajter, Resnik sa crkvicom Sv. Jakoba. Neposredno pre glavnog puta skrećemo levo na makadam prema Rogli.

 

Iznajmljivanje bicikala:

Terme Zreče

Cesta na Roglo 15

3214 Zreče

T: +386 3 757 60 00

F: +386 3 576 24 46

unitur@unitur.eu

www.unitur.eu

LTO Rogla –Zreče, GIZ - TIC ZREČE
Cesta na Roglo 13b
3214 Zreče
KONTAKT
T:
+386 (0)3 759 04 70
F:
+386 8 205 08 36
E:
I: