Crkva Sv. Jerneja, Rogatec

Crkva se nalazi na južnoj padini gradskog brda. Izgrađena je u tzv. štajerskom baroknom stilu u godinama 1738.-1743., na mestu, gde se prethodno nalazila istoimena crkva iz 13. veka. U južnom zidu broda uzidana je ploča koja govori o nastanku crkve 1743. godine. Iznad broda i prezbiterijuma nalaze se kupole, ukrašene baroknim iluzionističkim arhitekturno-figuralnim oslikavanjem. Freske su kvalitetan rad baroknog slikara iz Celoveca Jozefa Ferdinanda Fromillera.

Od unutrašnje opreme posebnu pažnju privlače oltari i propovedaonica. U svoj lepoti je prezentovan oltar Sv. Antona Padovanskog, rad vajara Jožefa Strauba, sa oltarnim slikama Valentina Metzingera. Straubova je i obnovljena propovedaonica. Veliki i rožnovenski oltar izradili su domaći majstori Štefan, Anton i Janez Jurij Mersi i slikar Anton Lerchinger. Od unutrašnje opreme treba pomenuti barokni sakristijski ormar sa intarzijama i Ebnerove orgulje (1859.). Crkva spada u kvalitetnije barokne sakralne objekte u Sloveniji i proglašena je za kulturni spomenik.

TIC Rogatec
Trg 22
3252 Rogatec
KONTAKT
T:
+386 0(3) 810 72 86
F:
+386 (0)3 810 72 87
E:
I: