Dvorac Strmol, Rogatec

Gradski kompleks nalazi se severozapadno iznad mesta Rogatec. Prvi put je pomenut 1436. godine, kad su celjski grofovi dodelili Jakobu Strmolskom iz Cerklja na Gorenjskem kulu kod Rogateca.

Renesansni oblik i arkadne konstrukcije, kao i kasniji snažan uticaj baroka koji mu je pružio bogatu unutrašnjost i privlačno oslikane fasade, svrstavaju ga među bitne feudalne objekte u Sloveniji. U zgradi se u 19. i početkom 20. veka nalazi temeljni sud o čemu svedoče ćelije koje su još uvek sačuvane. Treći sprat obogaćuje obnovljena gradska kapelica u kojoj su sačuvane barokne freske. Kapela je prvi put pomenuta 168. godine i posvećena je Sv. Vincenciju Ferrerskom.

Kapela je povezana sa dve prostorije, "malom" i "velikom" dvoranom. Obe su ukrašene klasicističkim oslikavanjem. Dvorane su namenjene poslovnim i stručnim susretima. U dvorcu nude i izvođenje nezaboravnih obreda venčanja sa posluženjem i zanimljivim programom. U prostorima drugog sprata, koji su namenjeni izložbama, tokom godine se menjaju različite izložbe domaćih i stranih umetnika, kao i muzejske postavke. 

Na prvom sprati nalazi se rekonstruisana karakteristična gradska crna kuhinja sa otvorenim kamenim ognjištem i zidanim sistemom za odvođenje dima. Dvorac Strmol ima i svoj restoran i pivnicu. U gradskom podrumu, gde se sada nalazi uređena "Vinoteka za prijatelje", moguće su degustacije vina vrhunskog kvaliteta. Posebnost vinoteke predstavlja gradska tamnica sa vinskim ormarićima.

Pored dvorca podignut je i lep engleski park sa ozidanim izvorom koji se nije sačuvao.

Iz perioda kasne renesanse odn. ranog baroka vodi poreklo i privlačno arhitekturno oslikavanje fasada u plavosivoj boji, čiji ostaci su otkriveni prilikom sondiranja spoljašnjeg maltera i koja je verno rekonstruisana. Današnjem kompleksu dvorca na brdu daju izrazito živopisan izgled.

TIC Rogatec
Trg 22
3252 Rogatec
KONTAKT
T:
+386 0(3) 810 72 86
F:
+386 (0)3 810 72 87
E:
I: