Vinsko-turistički put u opštini Rogatec

Glavna deonica vinskog puta, koji vodi kroz razvijeno vinogradarsko područje i predstavlja vezu između susednih opština (Rogaška Slatina i Majšperk), obuhvata naselja: Rogaška Slatina (Cerovec) - Tlake - Lehno - Rogatec - Žetale.

Bočna odvajanja (krakovi), koja se vezuju za glavni put, prolaze trasama: Rogatec - Trška gorca, Lehno - Donačka gora (Planinarski dom), Lehno - Rogatec (Muzej na otvorenom, dvorac Strmol).

Osim domaćeg povrća, voća, vina, cveća, proizvoda domaćih i umetničkih zanata, vinski put nudi i kulturno-etnografske zanimljivosti (Muzej na otvorenom Rogatec, dvorac Strmol sa crnom kuhinjom i vinotekom, mesto Rogatec).

Nosioci uz vinski turistički put:

Završki Zdravko, Donačka Gora 10 a, 3252 Rogatec, prodaja jagoda i povrća, +386 (0)3 582 76 70

Poharc Anton, Tlake 12, 3252 Rogatec, prodaja jabuka, +386 (0)3 582 71 18

Kitak Anton, Tlake 2 a, 3252 Rogatec, prodaja jabuka, tel: +386 (0)3 582 71 15

Kitak Srečko, Donačka Gora 5, 3252 Rogatec, prodaja vina, +386 (0)3 582 73 68

Klemenčič Terezija, Maistrova ulica 4, 3252 Rogatec, domaći i umetnički zanati: pletenje od vlakna kore drveta, izrada ukrasnih proizvoda od medenog testa, +386 (0)31 607 610

Antolinc Vida, Log 52, 3252 Rogatec, domaći i umetnički zanati: pletenje od vlakna kore drveta, +386 (0)3  582 60 52 (lokacija nosioca nalazi se izvan vinskog turističkog puta)

Krušič Anica, Tlake 26, Rogatec, domaći i umetnički zanati: pletenica i ukrasni proizvodi od testa

Bukšek Anton, Ptujska cesta 14, Rogatec: prodaja meda

Vrtlarstvo, Mikolič Marija s.p., Trške gorce 4, 3252 Rogatec, +386 (0)3 810 71 60

Mesni proizvodi Žerak, d.o.o. Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, +386 (0)3 818 26 70

Muzej na otvorenom Rogatec, Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec, +386 (0)3 818 62 00

Planinarski dom, Rudijev dom, Donačka Gora 32 a, 3252 Rogatec, +386 (0)3 582 79 79

Opština Rogatec deo je Obsotelja i Kozjanskog koji spada u Posavsko vinorodno područje (u Šmarsko-Virštanjsko vinorodno područje, u nacionalnom projektu vinskih puteva Slovenije nazvan VTC 10).

TIC Rogatec
Trg 22
3252 Rogatec
KONTAKT
T:
+386 3 810 72 86, +386 51 322 287
F:
+386 3 810 72 87
E:
I: