Gradska crna kuhinja, Dvorac Strmol, Rogatec

Na prvom spratu Dvorca Strmol je rekonstruisana odn. uređena karakteristična crna kuhinja sa otvorenim kamenim ognjištem i zidanim sistemom za odvođenje dima.

TIC Rogatec
Trg 22
3252 Rogatec
KONTAKT
T:
+386 0(3) 810 72 86
F:
+386 (0)3 810 72 87
E:
I: