Evropska pešačka staza E-7

Evropska pešačka staza prostire se paralelno Marijinom pokloničkom putu, a zatim se nastavlja u smeru Rogatec. Pečat E-7 čuva Javni zavod turizam Rogaška Slatina (TIC), Zdraviliški trg 1, Rogaška Slatina.

TIC Rogaška Slatina
Zdraviiški trg 1
3250 Rogaška Slatina

Rogaška Slatina