Planinarski putevi Kostrivnica - Boč

1. Zg. Kostrivnica-sv. Lenart-Planinarski dom na Boču

Put je markiran i obeležena tablama za obeležavanje smera. Polaznišne tačke: kod kapele u Zg. Kostrivnici.

Vreme pešačenja: 1,5 sat, visinska razlika 360 m.

Put najpre vodi pored osnovne škole lokalnim asfaltnim putem pored potoka. Posle pet minuta pešačenja dolazimo do izvora kisele vode (voda je pijaća). Put nastavljamo kroz klanac nagore. Kod drvenog krsta put savija levo u brdo (ako nastavimo asfaltnim putem, dolazimo posle 500 m do 800 godine stare crkve Sv. Lenart - po prethodnoj najavi crkva može da se poseti). Put se najpre penje kroz šumu i dovodi vas do manje kapelice sa odmaralištem. On se posle 300 m spaja sa putem koji vodi iz Zg. Kostrivnice do planinarskog doma na Boču. Tu skrenemo desno po gore navedenom putu. Posle otprilike 100 m put se odvaja levo i pored vinskih podruma i vinograda dovodi vas na manju zaravan sa napuštenim domaćinstvom. Ubrzo zatim put se približava gore navedenom asfaltnom putu. (ako bi tu skrenuli desno, asfaltnim putem bi stigli do poljoprivrednog gazdinstva Polajžer – meze i domaće vino). Planinarski put pre druma skreće levo u šumu. Posle kraćeg uspona otvara nam se vrlo lep pogled. Put zatim prelazi pašnjak, nastavlja se u šumu i dovodi vas na raskrsnicu puteva i drumova. Putokazi vas usmeravaju prema vrhu Boča (još pola sata), a ako skrenemo levo asfaltnim putem, uskoro dolazimo do planinarskog doma.

 

2. Zg. Kostrivnica-planinska koča Velikonočnica – Boč

Put je markiran i obeležen tablama za obeležavanje smera. Polazišne tačke:  kod kapele u Zg. Kostrivnici.

Vreme pešačenja: iz Zg. Kostrivnice do planinske kolibe Velikonočnica 45 minuta, iz Zg. Kostrivnice do mesta, gde raste sada, 1 sat 15 minuta, do vrha Boča 2 sata. Visinska razlika 350 m.

Put najpre vodi lokalnim asfaltnim putem u smeru Zg. Gabernika. Posle 200 m na levoj i desnoj strani druma nalaze se stambene kuće. Tu se oštro odvaja desno za Drevenik i Velikonočnicu (drugo odvajanje). Pratimo put do manjeg parkinga. Tu put skreće desno u brdo i uskoro se spaja sa drumom. Posle kraćeg uspona put nas vodi do kamene stene. Tu skrenemo levo asfaltnim putem. Idemo tim putem do kraja asfalta. Nastavljamo pravo makadamskim putem i posle 200 m pešačenja videćemo planinarsku kolibu Velikonočnicu. Kolibom upravlja PD BOČ Kostrivnica. Otvorena je nedeljom, a radnim danima za grupe po prethodnom dogovoru  (tel.: 040-608-474). Od kolibe put se nastavlja do mesta, gde raste sasa, a zatim do planinarskog doma na Boču odn. vrha Boča.

 

3. Zg. Gabrnik-Galke-Boč

Put je markiran i obeležen tablama za obeležavanje smera. Polazišne tačke: Kapela u Zg. Gabrniku.

Vreme pešačenja: 1 sat 15 minuta do mesta, gde raste sasa, i 2 sata do vrha Boča. Visinska razlika 350 m.

Možemo da parkiramo preko puta kapele kod pumpe sa kiselom vodom. Put najpre ide lokalnim asfaltnim putem. Kod turističkog domaćinstva Ogrizek skrenemo desno u smeru kamenoloma. Neposredno ispred kamenoloma skrenemo levo puteljkom do prvog vinskog podruma, gde se put odvaja desno do vinskog podruma ispod stena. Tu skrenemo levo i zatim odmah desno stenovitim putem ispod borova. Put se brzo penje. Ponegde se malo osipa. Ovaj deo naziva se Galke. Galke po izgledu i vegetaciji liče na niže ležeći alpski svet. Sa puta su vrlo lepi pogledi. Kad savladamo najveći uspon, našem putu s leve strane pridružuje se put sa Pečice. Sledi lepa šetnja do mesta, gde raste sasa, i zatim uspon na vrh.

 

4. Pečica-Zg. Gabrnik-Galke-Boč 

Polazišne tačke: Pečica kod table za pokazivanje smera

Vreme pešačenja: 1 sat 15 minuta do mesta, gde raste sasa, i 2 sata do vrha Boča

Sa glavnog puta Podplat-Poljčane na Pečici kod putokaza skreće se desno asfaltnim putem prema lovačkom domu. Put je markiran i posle otprilike 10 minuta stižemo u borovu šumu. Put nastavljamo pored ograde sa jelenovima. Pređemo seoski put i počnemo strmo da se penjemo po padinama Galke. Put je zahtevan i strm, ali i u hladovini. Posle 20 minuta uspona dolazimo do raskrsnice sa putokazima - levo mesto, gde rastu sase, desno spust u Gabrnik. Tim putem će prolaziti i deo Marijinog pokloničkog puta koji je evropski projekat.

Putem upravlja Planinarsko društvo Boč Kostrivnica.

TIC Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1
3250 Rogaška Slatina

Rogaška Slatina