Banjski dom (danas Grand hotel Rogaška) i Kristalna dvorana

Među umetničkim spomenicima Rogaške Slatine najreprezentativniji i najpoznatiji je identitetski adut, građen u klasicističkom stilu.

Prvi banjski dom izgrađen je 1813. godine. Veliko interesovanje za boravak i lečenje u Rogaškoj Slatini dovelo je do toga da je došlo do novog urbanističkog planiranja i gradnje drugog banjskog doma, koji je građen čak petnaest godina (1844.-1859.). Kad je avgusta 1910. godine osvetljavana banja zbog priprema za proslavu rođendana cara Franca Jozefa I., došlo je do požara koji je skoro u potpunosti uništio drugi banjski dom. Odmah posle požara počelo se sa gradnjom trećeg banjskog doma. On je otvoren 1912. godine, a na pročelje je stavljen grb štajerske pokrajine.

Centralna banjska dvorana je mesto održavanja plesnih i koncertnih manifestacija. Najodličniji događaj bio je Anin ples sa skoro 200-godišnjom tradicijom. Na zidovima dvorane nalaze se četiri odlična ulja na platnu poznatog austrijskog slikara A. Schöttera iz 1912. godine. Opisi slika: 1. slika: Ban Petar Zrinjski na vrelu oko 1640. godine, 2. slika: pokrajinski poglavar, grof Ferdinand Attems, 1825. godine razgleda planove izgradnje banje, 3. slika: austrijski nadvojvoda Janez prilikom dolaska u banju 1836. godine, 4. slika: car Franc Jozef I. prilikom posete banji 1883. godine. Sudbina poslednje slike je veoma neobična i zanimljiva - na njenu praznu zadnju stranu je 1925. godine slovenački slikar Ivan Vavpotič nacrtao dolazak kralja Aleksandra Karađorđevića u Rogašku Slatinu. Ulaz: 0,50 € po osobi.

Terme Spa Rogaška d.d.
Zdraviliški trg 12
3250 Rogaška Slatina
KONTAKT
T:
+386 (0)3 811 20 00
F:
+386 (0)3 811 20 12
E:
I:

Rogaška Slatina