Kapela Sv. Ana

Banjska kapela izgrađena je 1804. godine i posvećena je Sv. Ani, zaštitnici banje. Kapela ima neoromanske oblike, a planovi za nju napravljeni su u Gracu. To je jednobrodna zgrada sa pravougaonom apsidom. Sliku na oltaru Sv. Marije sa detetom i Sv. Ane 1686. godine naslikao je štajerski barokni majstor Hans Adam Weissenkirchner. Poznati arhitekta Jože Plečnik je kapelu preuredio 1926. godine. Zanimljivo je da je opštinski praznik upravo na dan Sv. Ane (26. 7.) koja kao svetica izražava svetovni odnos prema zdravlju.

Prilaz: podnožje Ivanovog brda (iza zgrade Medical centra)

Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo
Zdraviliški trg 9
3250 Rogaška Slatina
KONTAKT
T:
+386 (0)3 811 70 00
F:
+386 (0)3 811 70 11
E:
I:

Rogaška Slatina