Calska gorca

Na širem vinogradarskom području Calska gorca predstavlja jedan od retkih vinskih podruma bogatog koncepta i izgleda, a koji ima očuvane brojne elemente koji svedoče o sadržaju i socijalnoj slici vlasnika. Osnovna namera renoviranja bilo je očuvanje kulturnog spomenika i poboljšanje životnih uslova u seoskoj zajednici, oblikovanje privlačnijeg seoskog okruženja kao prostora za boravak i razvoj drugih delatnosti - naročito turizma, a istovremeno obezbeđivanje uslova za promotivne i druge aktivnosti vinogradarskog društva, lokalne privrede i opštine. Calsku gorcu 1997. godine kupilo je Društvo vinogradara. Želeli su da obezbede prostor za društvene aktivnosti i da spreče propadanje objekta koji je napušten pre više od 20 godina i u međuvremenu nije održavan. Calsku gorcu je Opština Rogaška Slatina 2000. godine odlukom proglasila za kulturni spomenik.

Društvo vinogradnikov občine Rogaška
Celjska cesta 9
3250 Rogaška Slatina

Rogaška Slatina