Ribarsko društvo Sutla

Lovne vode: reka Sutla sa Mestinjščicom i ribnjacima (ribnjak u Vonaru tokom cele godine, mrtvaja Valek).

Karte za pecanje možete da kupite u Kafani sa prenoćištem Ciril - YH Podčetrtek (Zdraviliška cesta 10, 3254 Podčetrtek, +386 (0)3 582 91 09).

Ribarska koliba kod ribnjaka u Vonaru - mogućnost iznajmljivanja prostora za piknik.

Ribiška družina Sotla
Vonarje 13
3253 Pristava pri Mestinju
KONTAKT
T:
+386 (0)31 617 073