Ribnjaci na Marofu

Ribolov na reci Savinji, potoku Gračnica i na ribnjacima na Marofu. Više informacija i mogućnost kupovine dozvola.

Ribiška družina Laško
Trubarjeva ulica 3
3270 Laško