Sirara Aškerc

U domaćinstvu se bave uzgajanjem sitne stoke i proizvodnjom ovčijih sireva i drugih mlečnih proizvoda, a osim toga i pčelarstvom i sakupljanjem i preradom lekovitog bilja. Oni vode računa i o domaćinstvu pesnika Antona Aškerca koje je preuređeno u muzej sa očuvanim karakterističnim arhitekturnim nasleđem. Nude posetu domaćinstvu, degustaciju i kupovinu proizvoda.

Sirarna Aškerc
Senožete 2
3272 Rimske Toplice
KONTAKT
T:
+386 (0)3 573 62 98