Biciklističke staze u opštini Dobrna

1. Dobrna - Loka (srednje zahtevna): 5 km,

2. Dobrna - Parož - Sv. Jošt (zahtevna): 12 km,

3. Dobrna - Parož - Krištaje - Dobrna (zahtevna): 24 km,

4. Dobrna - lovačka koliba - Dobrna (zahtevna): 12 km,

5. Dobrna - Brdce nad Dobrno - Dobrna (srednje zahtevna): 12 km.

Biciklističke staze obeležene su na mapi - turističkoj karti Opštine Dobrna.

TIC Dobrna, JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO DOBRNA
Dobrna 1 a
3204 Dobrna