Ekosistemski nastavni put Šmartinsko jezero

Nastavni put nalazi se uz obalu Šmartinskog jezera kod Celja. Njegovo sadržinsko bogatstvo predstavlja kulturna pokrajina sa raznolikošću pripremljenih i prirodnih ekosistema.     

Posetioci ekosistemskog nastavnog puta mogu komparativno da upoznaju karakteristike ekosistema kulturne pokrajine Šmartinskog jezera. Kod predstavljanja ekosistemi su podeljeni na prirodne (šuma, vrbak, potok, močvara, šumski obronak, šumski proplanak) i na antropogeno uslovljene (veštačko jezero, suva i mokra livada, voćnjak, njiva i mrestilište). Dodatno su slikama predstavljene karakteristične vodene i obalne biljke i životinje, među njima ribe, gmizavci i ptice.
Br. sadržinskih tačaka: 15
Dužina puta: 2 km
Potrebno vreme za posetu: 45 min
Dolazak:
Iz Celja prema severu pored naselja Lokrovec do Šmartinskog jezera (3 km). Izlaz na autoputu Celje-center (centar) ili Celje-zahod (zapad). Parking je uređen.

Zavod za gozdove RS, Krajevna enota Celje
Ljubljanska cesta 13
3501 Celje

Celje

Žalec

Rogaška Slatina

Šentjur

Zreče