Kavana Olimje

Broj soba: 5/2

Broj ležajeva: 10

Lokacija: u neposrednoj blizini manastira Olimje

Ponuda: bilijar, stoni fudbal

Aktivnosti: : izleti, šetnje, vožnja bicikla, ponuda u Termama Olimia i Aqualuna, poseta znamenitostima

KAVARNA OLIMJE
Olimje 79
3254 Podčetrtek