Crkve i manastiri

Crkve i manastiri

Period baroka u Sloveniji je ostavio neizbrisiv pečat. Među najvažnije crkvene spomenike Dežele Celjske zato svrstavamo crkvu sa podzemnim svetilištem na Gori Oljki, sunčano obojenu crkvu na Slatkoj Gori i kalvariju i crkvu Sv. Roka (Šmarje kod Jelša).

Crkve na području Dežele Celjske pozivaju vas na otkrivanje, pošto osim bogatog nasleđa baroka čuvaju još štošta. Radoznali istraživači biće nagrađeni hodočasničkom slikom Marije s Poljske i arhivskim zapisima o uticaju kisele vode na dugovečan život (Rogaška Slatina), izuzetnom akustikom (Rogatec), dragocenom Marijinom statuom iz prve polovine 14. veka (Šempeter), izuzetnom gotskom dragocenošću – kapelom Žalosne majke božje (Celje), krstionicom arhitekte Jožeta Plečnika (Tabor), relikvijom svetog krsta, ugrađenom u kristal (Ponikva).

Dežela Celjska skriva u udaljenim dolinama čak dva manastira kartuzijanaca. V utočištu Žičke kartuzije možete se napuniti mirom i tišinom. Deo kartuzije je i Gastuž, najstarija kafana u Srednjoj Evropi. Kartuzija Jurklošter uzburkava maštu posetilaca očuvanim ostacima tajnih prolaza i tragičnom ljubavnom pričom Veronike Deseniške i Friderika II., koji su utočište našli iza njenih zidina. Gostoljubivi minoriti u Olimju, koji vole da se nađu hodočasnicima i turistima, u staroj apoteci održavaju živom tradiciju korišćenja lekovitog bilja.