Kovačija Šrekl-Zajc

Kovačija Šrekl - Zajc je nastala z združitvijo manjše obrtniške delavnice Ivana Šrekla in kmečke kovačije Ignaca Zajca.

Leta 2007 so pod vodstvom Ignaca Zajca mlajšega demontirali stroje in orodje Šreklove kovačije ter jih postavili v njegovo kovačijo v Dobrovljah, kjer je nekoč koval kovaški mojster Ignac Zajc starejši. Tam je sedaj uporabna delavnica z muzejsko zbirko kovaško-tehniške dediščine.