Skomarska hiša in Vodovnikova zbirka na Skomarju

Hiša iz leta 1803 sodi med najpomembnejše kulturne spomenike na območju južnega Pohorja in Dravinjske doline ter je zasnovana kot prehodni tip med poznosrednjeveško dimnico in razvojno naprednejšo hišo s črno kuhinjo.

Skomarska hiša leži v vasi Skomarje, ki spada med najvišje ležeče slovenske vasi s še vedno prevladujočim kmečkim prebivalstvom. Prav tu je ohranjenih nekaj imenitnih kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti. Vodovnikova zbirka prikazuje bivalno kulturo na prelomu iz 19. v 20. stoletje in versko-vzgojno dejavnost, ki je že od nekdaj stalnica življenja skomarskega farufa, saj je zbirka nameščena v župnišču pri cerkvi sv. Lamberta v vasi Skomarje.