Cerkev Jezusove spremenitve na gori

V cerkvi so trije zvonovi v čast sv. Petru, zavetniku kovačev; sv. Roku, zavetniku kmetov in pastirjev in sv. Barbari, zavetnici rudarjev.

Vsi trije zvonovi so povezani s pohorskim življenjem in delom, pa naj je to delo obrtniško, kmečko ali industrijsko! Cerkev krasijo tudi orgle, izdelane pod mojstrstvom gospoda Toneta Škrabla, in oltar, ki ga je izdelal umetnostni kovač Milan Očko. Cerkev pa bo krasil tudi mozaik, ki ga pripravlja pater Marko Rupnik.