Cerkev sv. Kunigunde

Cerkev svetega Lamberta, na 944 m nadmorske višine, se v pisnih virih omenja že leta 1313, vendar ni gotovo, da bi ta najstarejši del sedanje cerkve bil iz tega časa.

Vse kaže, da prvi začetki sedanje cerkve izvirajo iz 15. stoletja, kar se vidi iz preprostih stilskih oblik.