Cerkev sv. Matere Božje

Podružnična in romarska cerkev sv. Matere božje leži na 630 m nadmorske višine in je najmlajša v vencu treh cerkva na 3,5 km dolgem grebenu Brinjeve gore, Golike in Brezja, a od vseh cerkva najbolj poznana.

Nekoč so jo imenovali »male Višarje« in vse do druge svetovne vojne je privabljala množice romarjev. Cerkev so začeli graditi leta 1769, ko so zgradili prezbiterij, leta 1830 pa še ladjo.