Pohodne poti v Zrečah in na Rogli

Pohodne poti Zreče:

PP1 Brinjeva Gora KROŽNA POT. Dolžina poti : 5,6 km. Začetek poti : hotel Dobrava. Potek poti : hotel Dobrava-Brinjeva gora.  Pomembne točke ob poti : gostišče Zimrajh, cerkev Matere Božje na Brinjevi gori iz 18. st., cerkev Sv. Neže iz 18. st., ostanki gradu Freudenberg

PP2 Zlati Grič KROŽNA POT. Dolžina poti : 11,9 km. Začetek poti : hotel Dobrava. Potek poti : hotel Dobrava, ob Dravinji, Radana vas, Dobrovlje, Gabrovlje, Zgornje Škalce, Zlati grič, Slovenske Konjice, Spodnje Škalce, Dobrovlje pri Slov. Konjicah, Dobrovlje pri Zrečah, hotel Dobrava.

PP3 Turistična kmetija Ančka KROŽNA POT. Dolžina poti : 4,2 km. Začetek poti : hotel Dobrava. Potek poti : hotel Dobrava, Bork, turistična kmetija Ančka, stara Dobrava, hotel Dobrava.

PP4 Črešnovo KROŽNA POT. Dolžina poti : 7,7 km. Začetek poti : hotel Dobrava. Potek poti : hotel Dobrava, Gostišče Zimrajh, Zlakova, cerkev Sv. Martina, Črešnova, Zreče, hotel Dobrava.

PP5 Grad Luschberg - Golek KROŽNA POT. Dolžina poti : 14 km. Začetek poti : hotel Dobrava. Potek poti : hotel Dobrava, Turistična kmetija Ančka, Golek, Loška gora, grad Luschberg, Ošlakova kovačija, Loška gora, hotel Dobrava .

PP6 Ribniki Stranice - Stolpnik - Terme Zreče - Slovenske Konjice KROŽNA POT. Dolžina poti : 21,9 km. Začetek poti : hotel Dobrava. Potek poti : hotel Dobrava, Križevec, Stranice, Bukovlje, Čretvež, Zanggerjevi ribniki na Stranicah, Čretvež, Stolpnik (1012 m), Slovenske Konjice, Zreče, hotel Dobrava.

PP7 Terme Zreče - Rogla  KROŽNA POT. Dolžina poti : 25,9 km. Začetek poti : hotel Dobrava. Potek poti : hotel Dobrava, Črešnova, Gorenje nad Zrečami, Planina na Pohorju, koča na Jurgovem, Rogla.

 

Pohodne poti Rogla:

PP1  Razgledni stolp Dolžina poti : 2,1 km. Začetek poti : hotel Planja. Potek poti : hotel Planja, razgledni stolp na Rogli (30 m).

PP2 Pesek KROŽNA POT. Dolžina poti : 7 km. Začetek poti : hotel Planja. Potek poti : hotel Planja, razgledni stolp, Pesek, Mašinžaga, Komisija, Ostruščica, hotel Planja.

PP3 Lovrenška jezera KROŽNA POT. Dolžina poti : 16 km. Začetek poti : hotel Planja. Potek poti : hotel Planja, Ostruščica, Lovrenška jezera, Jezerca, Mašinžaga, Pesek, hotel Planja.

PP4 Ribniška koča Dolžina poti : 20 km. Začetek poti : hotel Planja. Potek poti : hotel Planja, Lovrenška jezera, Ribniško jezero, Ribniška koča.

PP5 Črno jezero KROŽNA POT. Dolžina poti : 33,7 km. Začetek poti : hotel Planja. Potek poti : hotel Planja, Pesek, Klopni vrh, Pragozd Šumik, Črno jezero, Trije žeblji, Zg. Brv, Pesek, hotel Planja.

PP6 Skomarje  KROŽNA POT. Dolžina poti : 20 km. Začetek poti : hotel Planja. Potek poti : hotel Planja, Ovčarjev vrh, Skomarje, hotel Planja.

PP7 Veliki Mislinji KROŽNA POT. Dolžina poti : 8 km. Začetek poti : hotel Planja. Potek poti : hotel Planja, Kraguljišče, Velika Mislinja (Zg. Komisija), Slap Lukovo, Ostruščica, hotel Planja.

PP8 Škratkovi učni poti KROŽNA POT. Dolžina poti : 4,2 km. Začetek poti : hotel Planja. Potek poti : hotel Planja, športna dvorana, po  oznakah Škratova učna pot.

PP9 Rogla-Terme Zreče KROŽNA POT. Dolžina poti : 25,9 km. Začetek poti : hotel Planja. Potek poti : hotel Planja, naselje Nune, Resnik, Ošlakova kovačija, hotel pod Roglo, Loška gora, Terme Zreče.

LTO Rogla
Cesta na Roglo 13 b
3214 Zreče