Skomarska hiša

Hiša iz leta 1803 sodi med najpomembnejše kulturne spomenike na območju južnega Pohorja in Dravinjske doline ter je zasnovana kot prehodni tip med poznosrednjeveško dimnico in razvojno naprednejšo hišo s črno kuhinjo. Skomarska hiša leži v vasi Skomarje, ki spada med najvišje ležeče slovenske vasi s še vedno prevladujočim kmečkim prebivalstvom. V Skomarski hiši se odvijajo številni kulturni dogodki.

TIC ZREČE
Cesta na Roglo 13b
3214 Zreče
KONTAKT
T:
+386 (0)3 759 04 70
F:
+386 8 205 08 36
E:
I: