Trg Vransko

Vransko je poznano po številnih zgodovinskih in naravnih znamenitostih. Med sakralnimi objekti izstopata župnijska cerkev sv. Mihaela, prvič omenjena leta 1123, z marmornim oltarjem, delom znamenitega kiparja F. Robbe, in cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku z zvonom iz leta 1317.

Na Vranskem in v okolici je kar nekaj graščin in dvorcev: dvorec Brode, graščina Podgrad, ki jo obkroža park številnih starih dreves in kjer izpod skale izvira potok Podgrajščica - nekdanja posest gornjegrajskega samostana, pozneje pa sedež deželnega sodišca in davčnega urada. V Stopniku so še vidni ostanki stopniškega gradu, najstarejšega gradu v Spodnji Savinjski dolini. Zaradi bližine deželne meje med Štajersko in Kranjsko je bila na Vranskem nekdaj tudi mitnica. Sedež mitničarja je bil v graščini Avžlak, ki jo domačini poznajo tudi pod imenom »Prajhaus«; kasneje je bila v graščini namreč tudi varilnica piva.