Graščina Socka

Graščina Socka iz 15. stol. se nahaja v zaselku Socka. Kompleks sestavlja več samostojnih stavb z notranjim dvoriščem. Ob njej se nahaja park, ki predstavlja primer klasicistične zasnove iz druge pol. 19. stol. z elementi eksotizma.