Grad Lemberg

Postavljen je na hribu nad trgom Lemberg. Po porušenju leta 1453 je bil ponovno zgrajen, še danes pa lahko občudujemo njegovo mogočno zasnovo. Tik pod gradom se je razvijal manjši trg znan po usnjarstvu in domači tradicionalni obrti.