Trg Vojnik

Trg je razglašen kot spomenik zgodovinskega urbanizma in se prvič omenja leta 1524 kot last deželnega kneza. Vseskozi je trg ohranil kmetijski značaj. Danes pa predstavlja upravno središče občine Vojnik.