Svetina

Občina Štore se razprostira na 28,1 km2, na pretežno gričevnatem območju ob reki Voglajni, na vzhodnem robu Celjske kotline. Občina šteje približno 4.144 prebivalcev, ki živijo v 12 naseljih.

Nad Štorami leži na višini 683 m vas Svetina, ki je bila po oceni Turistične zveze Slovenije dvakrat razglašena za najlepšo gorsko vasico Slovenije. Tu se nahaja romarska cerkev Marije Snežne. Njena posebno st je med drugim tudi ta, da je cerkev od vsega začetka neometana in nepobeljena. Svetina, je povezana z zgodovino celjskih grofov. V tej vasi so imeli svojo pristavo in v njej urad za upravo posestev. Zato so verjetno tu postavili cerkev za svoje uslužbence.