Šmarsko-virštanjska vinska turistična cesta

Šmarsko-virštanjska vinska turistična cesta je razdeljena na tri dele, od katerih severni in srednji del potekata večinoma po ozemlju občine Šmarje pri Jelšah. Šmarsko-virštanjska vinska turistična cesta je speljana po prisojni strani štirih grebenov, ki prehajajo v gričevje hrvaškega Zagorja. Območja so med seboj ločena, samo virštanjsko je nekoliko večje. V občini Šmarje pri Jelšah se razprostirata dve posebej izstopajoči vinorodni območji, Sladka Gora in Tinsko.
 

Severni del je dolg 9,8 kilometra in poteka po cesti po krajevni cesti Pečica - Sladka Gora - Dolga Gora, kjer se na meji občine konča (kar pa ni nujno, da tako tudi ostane v prihodnosti). Cesta je v celoti asfaltirana. Vzhodno od regionalne ceste Podplat - Poljčane pa vodi vinska turistična cesta po ozemlju občine Rogaška Slatina (krajevna cesta Topolovec - Podturn - Zagaj po Bočem) in se tam tudi konča.

Srednji del poteka skoraj v celoti po ozemlju občine Šmarje pri Jelšah od lokalne usmerjevalne ceste pri Koretnem, preko Konuškega in Škofije, nato preko Sedovca in doline Zibiškega potoka do cerkve sv. Jerneja in od tam na Tinsko goro, mimo Roginske Gorce (občina Podčetrtek) do sv. Urbana in se nato priključi na usmerjevalno cesto Mestinje - Podčetrtek. Odsek od Tinske Gore do cerkve sv. Urbana je zelo težaven in bo potrebno zgraditi novo cesto po obstoječih kolovozih. Druge možnosti ni, saj je greben na obe strani zelo strm in bi cesto s Tinske Gore lahko speljali le v dolino, vendar potem ne bi več imela značaja vinske ceste. Srednji del je dolg skupno 16,5 kilometra, od tega je 10,4 kilometra asfaltirane ceste.

TIC Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 24
3240 Šmarje pri Jelšah
KONTAKT
T:
+386 (0)3 810 72 64
F:
+ 386 (0)3 817 16 26
E: