Jelšingrad

Jelšingrad so po prezidavi v orientalskem slogu konec 19. in v začetku 20. stoletja šteli med najlepše grajske stavbe na Štajerskem, okrog katere je bilo zasajeno večinoma eksotično rastje.
 

Po starejših virih naj bi bil dvorec postavljen v visokem srednjem veku, vendar je Jelše najti v literaturi šele leta 1424 kot Erlach. Na slovensko obliko imena Jelsche - Jelše naletimo konec 15. stoletja.
 

Današnja stavba ima tlorisno obliko črke L s prizidanim stolpičem ob osrednjem traktu, hkrati pa je na tem mestu razgibana s stolpiči, pomoli in balkoni. Poleg pritličja obsega še nadstropje in vrhnje polnadstropje, podkletena je le v severnem delu osrednjega trakta. Najtemeljitejšo preobrazbo je stavba doživela v začetku 18. stoletja, ko so jo preuredili v baročni dvorec. Ob prizidavah je bil posodobljen še osrednji trakt in v njegovem nadstropju urejena reprezentančna avla. Dvorec so obdali s parkom, na robu dvorišča pa postavili alegorične figure štirih letnih časov. Jelše so bile po zapisih izjemno razkošno opremljene.
 

Po vojni je bil v dvorcu prevzgojni dom, kasneje dom upokojencev, po potresu l. 1974 pa je dvorec ostal prazen.

TIC Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 24
3240 Šmarje pri Jelšah
KONTAKT
T:
+386 (0)3 810 72 64
F:
+ 386 (0)3 817 16 26
E: