Dvorec Strmol, Rogatec

Grajski kompleks leži severozahodno nad trgom Rogatec. Prvič je omenjen leta 1436, ko so celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu.

Renesančna zasnova in obočne konstrukcije ter poznejši močan vpliv baroka, ki mu je dal bogato notranjščino in privlačno poslikavo fasad, ga uvrščajo med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem. V stavbi je bilo v 19. in v začetku 20. stoletja okrajno sodišče, o čemer pričajo še ohranjene ječe. Tretje nadstropje bogati obnovljena grajska kapelica, v kateri so ohranjene baročne freske. Kapela je prvič omenjena leta 1682 in je posvečena sv. Vincenciju Ferrerskemu.

Kapela je povezana z dvema sobanama, "malo" in "veliko" dvorano. Obe sta okrašeni s klasicistično poslikavo. Dvorani sta namenjeni poslovnim in strokovnim srečanjem. Na dvorcu ponujajo tudi izvedbo nepozabnih poročnih obredov s pogostitvijo in zanimivim programom.V prostorih drugega nadstropja, ki so namenjeni razstavam, se skozi leto izmenjujejo različne razstave domačih in tujih umetnikov ter muzejske razstave. 

V prvem nadstropju je rekonstruirana značilna grajska črna kuhinja z odprtim  kamnitim ognjiščem in zidano napo. Dvorec Strmol ima tudi grajsko restavracijo in pivnico. V grajski kleti, kjer je sedaj urejena "Vinoteka za prijatelje", so možne degustacije vin vrhunske kvalitete. Posebnost vinoteke predstavlja grajska ječa z vinskimi tabernaklji.

Ob gradu je bil zasnovan tudi lep angleški park z obzidanim studencem, ki se ni ohranil.

Iz obdobja pozne renesanse oz. zgodnjega baroka izvira tudi privlačna arhitekturna poslikava fasad v modrosivi barvi, katerih ostanke so odkrili pri sondiranju zunanjih ometov in jih verno rekonstruirali. Današnjemu grajskemu kompleksu na hribu dajejo izrazito slikovit videz.

 

TIC Rogatec
Trg 22
3252 Rogatec
KONTAKT
T:
+386 0(3) 810 72 86
F:
+386 (0)3 810 72 87
E:
I: