Vinsko turistična cesta v občini Rogatec

Glavni odsek vinske ceste, ki poteka po razvitem vinogradniškem območju in predstavlja povezavo med sosednjima občinama (Rogaška Slatina in Majšperk), zajema naselja: Rogaška Slatina (Cerovec) - Tlake - Lehno - Rogatec - Žetale.

Stranski odcepi (kraki), ki se navezujejo na glavno cesto pa potekajo v smereh: Rogatec - Trška gorca, Lehno - Donačka gora (Planinski dom), Lehno - Rogatec (Muzej na prostem, dvorec Strmol).

Poleg doma pridelane zelenjave, sadja, vina, cvetja, izdelkov domače in umetne obrti, vinska cesta ponuja tudi kulturno-etnografske zanimivosti (Muzej na prostem Rogatec, dvorec Strmol s črno kuhinjo in vinoteko, trg Rogatec).

Nosilci ob vinsko turistični poti:

Završki Zdravko, Donačka Gora 10 a, 3252 Rogatec, prodaja jagod in zelenjave, +386 (0)3 582 76 70

Poharc Anton, Tlake 12, 3252 Rogatec, prodaja jabolk, +386 (0)3 582 71 18

Kitak Anton, Tlake 2 a, 3252 Rogatec, prodaja jabolk, tel: +386 (0)3 582 71 15

Kitak Srečko, Donačka Gora 5, 3252 Rogatec, prodaja vina, +386 (0)3 582 73 68

Klemenčič Terezija, Maistrova ulica 4, 3252 Rogatec, domača in umetna obrt: pletenje iz ličja, izdelava okrasnih izdelkov iz medenega testa, +386 (0)31 607 610

Antolinc Vida, Log 52, 3252 Rogatec, domača in umetna obrt: pletenje iz ličja, +386 (0)3  582 60 52 (lokacija nosilca je izven vinske turistične ceste)

Krušič Anica, Tlake 26, Rogatec, domača in umetna obrt: pletenica in okrasni izdelki iz testa

Bukšek Anton, Ptujska cesta 14, Rogatec: prodaja medu

Vrtnarstvo, Mikolič Marija s.p., Trške gorce 4, 3252 Rogatec, +386 (0)3 810 71 60

Mesnine Žerak, d.o.o. Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, +386 (0)3 818 26 70

Muzej na prostem Rogatec, Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec, +386 (0)3 818 62 00

Planinski dom, Rudijev dom, Donačka Gora 32 a, 3252 Rogatec, +386 (0)3 582 79 79

Občina Rogatec je del Obsotelja in Kozjanskega, ki se uvršča v Posavski vinorodni okoliš (v Šmarsko-Virštanjski vinorodni okoliš, v nacionalnem projektu vinskih cest Slovenije poimenovan VTC 10).

TIC Rogatec
Trg 22
3252 Rogatec
KONTAKT
T:
+386 3 810 72 86, +386 51 322 287
F:
+386 3 810 72 87
E:
I: