Grajska črna kuhinja, Dvorec Strmol, Rogatec

V prvem nadstropju Dvorca Strmol je rekonstruirana oz. poustvarjena značilna grajska črna kuhinja z odprtim  kamnitim ognjiščem in zidano napo.

TIC Rogatec
Trg 22
3252 Rogatec
KONTAKT
T:
+386 0(3) 810 72 86
F:
+386 (0)3 810 72 87
E:
I: