Kapela Sv. Ane

Informacije: Župnijski urad sv. Križ Rogaška Slatina

Zdraviliška kapela je bila zgrajena leta 1804 in je posvečena sv. Ani, zaščitnici Zdravilišča. Oltarno podobo sv. Marije z detetom in sv. Ano je leta 1686 naslikal štajerski baročni mojster Hans Adam Weissenkirchner. Znameniti arhitekt Jože Plečnik jo je pa preuredil leta 1926.

Urnik maš: ob nedeljah ob 11.00.

Župnijski urad sv. Križ Rogaška Slatina
Brestovška ulica 2
3250 Rogaška Slatina

Rogaška Slatina