Kraljevi in Ignacijev vrelec

Vas Kostrivnico redko kdo pozna po zdravilnih mineralnih vodah, ki so jih poznali že v keltskih časih.

V obnovljenem vrelcu, ki je izkopan v živo skalo iz davnega leta 1857 in ga danes obdaja lep osmerokoten paviljon, zdravilno vodo si nalijete s pomočjo prvotne mehanske črpalke iz 19. stol.. Zraven stoji še Ignacijev vrelec in kozolec toplar, ki služi kot prireditveni prostor. V njem se nahaja zbirka starega kmečkega orodja. Posebnost: voda iz Kraljevega vrelca ob prebavi blagodejno vplivala tudi na kožo.

Obiskovalcem pokažemo naše čebelarstvo, z poudarkom na kakovostni pridelavi medu od cveta do kozarca, kot osnovnega pridelka. Sodobno točilnico z avtomatskim strojem za odkrivanje medu,čiščenje in hranjenje le-tega. Odpiralni čas: (nov-apr) petek 15.30 – 16.00; (apr – nov) torek, petek 17.00 – 18.00, skupinski ogledi po predhodni najavi.