Zdraviliški dom (danes Grand hotel Rogaška) in Kristalna dvorana

Med umetnostnimi spomeniki Rogaške Slatine je najreprezentativnejša in tudi najbolj znana, identitetna veduta, grajen v klasicističnem slogu.

Prvi zdraviliški dom so zgradili leta 1813. Veliko zanimanje za bivanje in zdravljenje v Rogaški Slatini je povzročilo, da je prišlo do nove urbanistične zasnove ter gradnje drugega zdraviliškega doma, ki so ga gradili kar petnajst let (1844-1859). Ko so v avgustu leta 1910 razsvetljevali zdravilišče za pripravo na proslavo rojstnega dne cesarja Franza Jožefa I., je prišlo do požara, ki je skoraj v celoti uničil drugi zdraviliški dom. Takoj po požaru so začeli graditi tretji zdraviliški dom. Odprli so ga leta 1912, v pročelje pa so umestili grb štajerske dežele.

Osrednja zdraviliška dvorana je prizorišče plesnih in koncertnih prireditev. Najodličnejši dogodek je bil Anin ples s skoraj 200-letno tradicijo. Na stenah dvorane so štiri odlična oljna dela znamenitega avstrijskega slikarja A. Schötterja iz leta 1912. Opisi slik: 1. slika: Ban Petar Zrinjski na vrelcu okoli leta 1640, 2. slika: deželni glavar, grof Ferdinand Attems, si leta 1825 ogleduje načrte izgradnje zdravilišča, 3. slika: avstrijski nadvojvoda Janez ob prihodu v zdravilišče leta 1836, 4. slika: cesar Franc Jožef I. na obisku v zdravilišču leta 1883. Usoda zadnje slike je zelo nenavadna in zanimiva - na njeno prazno hrbtno stran je leta 1925 slovenski slikar Ivan Vavpotič narisal prihod kralja Aleksandra Karađorđevića v Rogaško Slatino. Vstopnina: 0,50 € na osebo.

Terme Spa Rogaška d.d.
Zdraviliški trg 12
3250 Rogaška Slatina
KONTAKT
T:
+386 (0)3 811 20 00
F:
+386 (0)3 811 20 12
E:
I: