Gozdni vrelec

Gozdni vrelec je eden najstarejših vrelcev Rogaške Slatine in je bil opisan že v prvi reklamni knjižici Zdravilišča, leta 1883. Tržili so ga kot vrelec z »železnato vodo«. Do njega je nekoč vodila slovita Steza vzdihljajev, prizorišče neštetih romanc …

Dostop: ob vznožju hriba Janina.

TIC Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1
3250 Rogaška Slatina