Calska gorca

Na širšem vinogradniškem področju Calska gorca predstavlja eno redkih zidanic bogate zasnove in podobe, ki ima ohranjene številne elemente, ki pričajo o vsebini in socialni podobi lastnikov. Osnovni namen obnove je bil ohranitev kulturnega spomenika in izboljšanje življenjskih pogojev v podeželski skupnosti, oblikovanje privlačnejšega vaškega okolja kot bivanjskega prostora in razvoj drugih dejavnosti – še posebej turizma, hkrati pa zagotovitev pogojev za promocijske in druge aktivnosti vinogradniškega društva, ostalih društev, lokalnega gospodarstva ter občine. Calsko gorco je leta 1997 kupilo Društvo vinogradnikov. Želeli so pridobiti prostor za društvene dejavnosti in preprečiti propadanje več kot 20 let opuščenega in nevzdrževanega objekta. Calsko gorco je Občina Rogaška Slatina leta 2000 z odlokom razglasila za kulturni spomenik.

Društvo vinogradnikov občine Rogaška
Celjska cesta 9
3250 Rogaška Slatina

Rogaška Slatina